ก่อนและหลังการรักษา

MILLION HAIR TRANSPLANT
การรักษาแบบ FUT
การรักษาแบบ FUE
การรักษาแบบ ARTAS
การปลูกคิ้ว ปลูกหนวด
282,811
FANS
FANS
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT คือ
MILLION HAIR TRANSPLANT
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUE คือ
MILLION HAIR TRANSPLANT
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ ARTAS ค...
MILLION HAIR TRANSPLANT
ท่านสามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นกับทีมงาน MHC
ทีมงานของ มิลเลียน แฮร์ คลินิก (MHC Million Hair Clinic) ยินดีให้คำปรึกษา ตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับศัลยกรรมปลูกผม และอธิบาย ถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ให้ทุกท่านอย่างชัดเจน
... MILLION HAIR TRANSPLANT ...

ค่าใช้จ่าย

MILLION HAIR TRANSPLANT
แพคเกจการรักษาแบบ FUT
แพคเกจการรักษาแบบ FUT
STRIP HARVEST TECHNIQUEหรือบางทีจะใช้คำว่า FUT, FUG คือการตัด เอาหนังศีรษะบริเวณด้านหลังออกมาแล้วเย็บปิด จากนั้นนำหนังศีรษะที่ได้ มาแยกรากผมที่ต้องการออก ซึ่งอาจใช้กล้องจุลทรรศน์ (STEREOMICROSCOPE) หรือ บางแห่งใช้แว่นขยาย (MAGNIFYING LOOP) รายละเอียดด้านเทคนิคการตัดและคัดแยกรากผมอาจแตกต่างกัน ...

จำนวนเคส

MILLION HAIR TRANSPLANT
4200
เคสทั้งหมด
2400
การรักษาแบบ FUT
1200
การรักษาแบบ FUE
600
การรักษาแบบ ARTAS

ผลิตภัณฑ์

MILLION HAIR TRANSPLANT