ก่อนและหลังการรักษา

MILLION HAIR TRANSPLANT
การรักษาแบบ FUT
การรักษาแบบ FUE
การรักษาแบบ ARTAS
การปลูกคิ้ว ,หนวด ,เครา
309,551
FANS
FANS
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT คือ
MILLION HAIR TRANSPLANT
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUE คือ
MILLION HAIR TRANSPLANT
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ ARTAS ค...
MILLION HAIR TRANSPLANT
ท่านสามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นกับทีมงาน MHC
ทีมงานของ มิลเลียน แฮร์ คลินิก (MHC Million Hair Clinic) ยินดีให้คำปรึกษา ตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับศัลยกรรมปลูกผม และอธิบาย ถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ให้ทุกท่านอย่างชัดเจน
... MILLION HAIR TRANSPLANT ...

ค่าใช้จ่าย

MILLION HAIR TRANSPLANT
วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกผม
วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกผม
 วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกผม 
      การคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกผม คิดจากจำนวนกราฟที่ต้องการใช้
โดยวาดแนวพื้นที่ที่จะทำการปลู
กผม วัดขนาด และวางแผนการปลูกโดยคิดความหนาแน่นตามตำแหน่ง 
การวัดขนาดพื้นที่ เราใช้เทคนิคที่สามารถวัดได้ละเอียดเพราะปกติแนวพื้นที่จะมีรูปร่างอิสระ ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต 

จำนวนเคส

MILLION HAIR TRANSPLANT
4200
เคสทั้งหมด
2400
การรักษาแบบ FUT
1200
การรักษาแบบ FUE
600
การรักษาแบบ ARTAS

ผลิตภัณฑ์

MILLION HAIR TRANSPLANT