บทความ

MILLION HAIR TRANSPLANT
  • หน้าตาดีแล้วไง? แต่หัวล้าน...ก็จบ!! ปลูก...
    หน้าตาดีแล้วไง? แต่หัวล้าน...ก็จบ!! ปลูกผมช่วยคุณได้
  • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นผม
    การร่วงในรูปแบบของชายและหญิงเรียกว่า androgenetic alopecia (AGA) เนื่องจากทั้งแอนโดรเจน (andro) และยีน (genetic) มีบทบาทร่วมกัน alopecia เป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้เรียกอาการผมร่วง
  • ผมร่วงพันธุกรรมในผู้ชาย
    Androgenetic alopecia (AGA) หรือที่รู้จักว่าเป็นผมร่วงในรูปแบบของผู้ชาย คืออาการที่ผู้ชายต้องประสบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง ในสหรัฐอเมริกามีผู้ชายประมาณ 35 ถึง 40 ล้านคนที่มีอาการของ AGA ในบางคน AGA เป็นมากถึงขั้นผมล้านเกือบทั้งศีรษะ