ผลการรักษา

MILLION HAIR TRANSPLANT
ปลูกผมแบบผ่าตัด 3,400 กราฟ 6 & 10 เดือน
ปลูกผมแบบผ่าตัด 2,800 กราฟ 6 เดือน
2,500 grafts 8เดือน
2,400 grafts 8 เดือน
3,000 grafts 1 ปี
2,800 grafts 4 เดือน
ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม 3,000 กราฟ 7 เดือน
ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม 2,400 กราฟ 1 ปี
ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม 2,500 กราฟ 6 เดือน
ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม 1,350 กราฟ 8 เดือน
ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด โดย หุ่นยนต์ ARTAS 2,700 กราฟ 6...
ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด โดย หุ่นยนต์ ARTAS 2,300 กราฟ 1...
ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด BY ARTAS 2,000 GRAFTS
ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด ARTAS 1000 GRAFTS
ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัดARTAS : 1,000 GRAFTS
ปลูกคิ้วแบบผ่าตัด 800 กราฟ 2 ปี
600 grafts
ศัลยกรรมปลูกจอน
285 grafts
2,500 grafts
550 GRAFTS