ผ่าวิกฤต พิชิตเส้นผม ตอนที่ 3 : พบคุณหมอหาสาเหตุของผมบาง