ปรึกษาออนไลน์

MILLION HAIR TRANSPLANT
หากต้องการประเมินจำนวนกราฟ กรุณาถ่ายรูปศีรษะของท่าน 6 รูป ตามตัวอย่าง และส่ง E-Mail มาที่ [email protected], [email protected]
 
หากท่านใช้งานเว็บไซต์ผ่านระบบ ios ในการถ่ายภาพท่านควรถ่ายภาพใน แนวนอน โดย
ในกรณีที่ใช้กล้องหน้าให้ปุ่ม Home อยู่ท่างซ้ายมือ
และในกรณีที่เป็นกล้องหลังให้ปุ่ม Home อยู่ทางขวามือ
จุดที่ 1
จุดที่ 2
จุดที่ 3
จุดที่ 4
จุดที่ 5
จุดที่ 6
กรอกรายละเอียดและอัพโหลดภาพถ่ายแต่ละจุดตามตัวอย่างเพื่อการประเมิน