วิธีคำนวณราคาสำหรับศัลยกรรมปลูกผม

 วิธีคำนวณราคาสำหรับศัลยกรรมปลูกผม ( FUT , FUE , ARTAS ROBOT ) 
      การคำนวณราคาสำหรับการปลูกผม คิดจากจำนวนกราฟที่ต้องการใช้
โดยวาดแนวพื้นที่ที่จะทำการปลู
กผม วัดขนาด และวางแผนการปลูกโดยคิดความหนาแน่นตามตำแหน่ง 
การวัดขนาดพื้นที่ เราใช้เทคนิคที่สามารถวัดได้ละเอียดเพราะปกติแนวพื้นที่จะมีรูปร่างอิสระ ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต 
รูปตัวอย่างพื้นที่* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล​

(โดยทั่วไปศีรษะมีขนาดและรูปทรงไม่เหมือนกัน ดังนั้นการประเมินจากรูปถ่ายอาจผิดไปจากการวัดพื้นที่จริงได้) 

เมื่อได้จำนวนกราฟจึงนำมาคำนวนกับ ราคาต่อกราฟ 

ราคาต่อกราฟที่ MHC จะคิดราคาตามเทคนิค , เครื่องมือ และน้ำยาพิเศษที่ใช้เก็บรักษารากผมนอกจากนี้ยังมียาและกระบวนการพิเศษที่ใช้เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเส้นผม เช่น PRP (Platelet Rich Plasma) , LLLT (Low level LASER Therapy)  

อุปกรณ์ และ น้ำยาพิเศษที่ทางคลินิกเลือกใช้ เป็นชนิดเดียวกับที่คลินิกปลูกผมชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการปลูกผมจะได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับคลินิกปลูกผมชั้นนำทั่วโลก 

 

 
ข้อควรทราบ
  • หลังจากที่คุณได้นัดวันผ่าตัดกับทางคลินิคแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันการจองวันผ่าตัด ทางคลินิคมีนโยบายให้วางเงินมัดจำ ขั้นตํ่า 30,000 บาท ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันผ่าตัด (หรือแล้วแต่กรณี) โอนเงินแล้วแนบเอกสารการโอนเงินแจ้งมาที่ [email protected] หรือ 099-445-1424 หรือ Line ID : millionhairclinic
  • ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถเลือกนัดหมายวันผ่าตัดได้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่วางเงินมัดจำ
  • หลังจากจองวันผ่าตัดแล้วหากไม่สามารถมาผ่าตัดได้ในวันที่จองไว้ ต้องแจ้งทางคลินิคล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันผ่าตัด
  • สามารถเลื่อนวันผ่าตัดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  • หากเกิดเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับสุขภาพทำให้ไม่สามารถมา ผ่าตัดได้ในวันที่จองไว้สามารถนำใบรับรองแพทย์มาแสดงกับทางคลินิคเพื่อขอเลื่อนวันผ่าตัดได้
  • ทางคลินิคขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำหากคนไข้ผิดสัญญาตามเงื่อนไขข้างต้นที่กล่าวมา
หากมีข้อส่งสัยหรือต้องการปรึกษาปัญหาสามารถอัพโหลดรูปของคุณมาที่เราได้ ตามลิงค์นี้ ปรึกษาออนไลน์