ผลิตภัณฑ์

MILLION HAIR TRANSPLANT

HAIR FACTOR PLUS SERUM

แฮร์ แฟคเตอร์ พลัส ซีรั่ม เป็นซีรั่มหนึ่งเดียวทีสามารถ ซ่อมและสร้างในขั้นตอนเดียวกัน โดยประกอบด้วย แฟคเตอร์สำคัญ 2 ชนิดคือ Copper Tripeptide-1 โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการกระตุ้น­ให้เกิดการสร้างเส้นผมใหม่ และ Saw palmetto ที่สามารถยับยั้งการฝ่อของโพรงรากผมจากฮอร­์โมน DHT (Dihydrotestosterone)
 
วิธีการสั่งซื้อ
Million Hair transplant Center
887/6 โครงการ NIRVANA AT WORK
ถนนพระราม9 เขตสวนหลวง
กรุงเทพ 10250
EMAIL: [email protected]Millionhairtransplant.com
หรือ โทร 099 4424545
ID LINE : mhchairproduct