ทำไมผมจึงร่วงในระหว่างหรือหลังตั้งครรภ์ และมีวิธีการรักษาอย่างไร ?

ภาวะของผมหลุดร่วงนั้น หนึ่งสาเหตุมาจาก ฮอร์โมน โดยผู้หญิงที่มีภาวะผมหลุดร่วงหลังคลอด หรือระหว่างการตั้งครรภ์นั้นเป็นเพราะ เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้น แต่หลังจากนั้น เมื่อฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติ ผมก็จะค่อย ๆ งอก และกลับสู่สภาวะปกติเหมือนเดิม

แต่ในบางคนผมอาจจะกลับมาได้ไม่เท่าเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละคน เพราะในคนไข้บางคนมีผมงอกขึ้นมา โดยที่อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ แต่หากต้องการให้ผมดูหนาและแข็งแรงก็ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และอาหารเสริมบางตัวก็อาจช่วยได้

แต่เนื่องจากว่าคนไข้บางคนต้องให้นมบุตร ดังนั้นอาหารเสริมบางตัวก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้หญิงที่ให้นมบุตร เช่น การใช้สารประเภท ไมน็อกซิดิล (Minoxidil) มาทาก็อาจช่วยยับยั้งอาการผมร่วงได้ แต่หากคนไข้ต้องให้นมบุตร ก็ต้องระมัดระวังตัวยาที่คนไข้ทานเข้าไปด้วยเช่นกัน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]