ปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS FUE 1,500 กราฟ 2 ปี 3 เดือน

ปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS FUE 1,500 กราฟ

ปลูกแทรกเพื่อเพิ่มความหนาแน่นบริเวณ frontal part ถึง midscalp

ความหนาแน่น 15 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 2 ปี 3เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]