ปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS FUE 2,900 กราฟ 1 ปี 6 เดือน

ปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS FUE 2,900 กราฟ 

ก่อนและหลังปลูก 1 ปี 6เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]