ปลูกผมแบบผ่าตัด 2,800 กราฟ 6 เดือน

ปลูกผมแบบผ่าตัด 2,800 กราฟ 
ก่อนและหลังปลูก 6 เดือน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]