ปลูกผมแบบผ่าตัด 3,400 กราฟ 6 & 10 เดือน

ปลูกผมแบบผ่าตัด 3,400 กราฟ
ก่อนและหลังผ่าตัดปลูกผม 6 และ 10 เดือน ( ผลลัพธ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล )

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]