ปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS FUE 1,350 กราฟ 8 เดือน

ปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS FUE 1,350 กราฟ 8 เดือน

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

 ก่อนและหลังปลูก 8 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]