ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม 2,400 กราฟ 1 ปี

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม 2,400 กราฟ 
ก่อนและหลังปลูก 1 ปี

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]