ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม 3,000 กราฟ 7 เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม 3,000 กราฟ
ก่อนและหลังปลูก  7 เดือน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]