ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม 2,500 กราฟ 6 เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม 2,500 กราฟ  
ก่อนและหลังปลูก 6 เดือน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]