ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม(หญิง) FUE 2,100 กราฟ 4,8เดือน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,100 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 4 และ 8 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

ก่อนและหลังปลูก 4 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

ก่อนและหลังปลูก 8 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]