ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,800 กราฟ 3 เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,800 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 3 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]