ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 1,000 กราฟ 5 เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 1,000 กราฟ

ความหนาแน่น 35 กราฟ/ตร.ซม.

คุณธ๊อป ณฐนน ณรธัญวิรุณ นายแบบ นักแสดง

IG : super_topz

ก่อนและหลังปลูก 5 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]