เคสแก้ไข แบบเจาะเก็บรากผม FUE Long hair 1,650 กราฟ

เคสแก้ไข : ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE Long hair 1,650 กราฟ

ความหนาแน่น 35 กราฟ/ตร.ซม.

คุณจรัญ หมอกมณี  พนักงานบริษัท

เคสนี้เคยปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เมื่อ 2 ปีก่อน

MHC ปลูกเพิ่มเติมความหนาแน่นและแก้ไขแนวผมด้านหน้าบางส่วน

ด้วยเทคนิคเจาะเก็บรากผมแบบไม่โกนผมด้านหลังจำนวน 1,650 กราฟ

( FUE Long hair )

ก่อนและหลังปลูก 14 วัน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]