ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,000 กราฟ 14 เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,000 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

คุณธนธัส ภักดีธีระกุล FUE 2,000 grafts 

ก่อนและหลังปลูก 7, 11, 14 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

ก่อนและหลังปลูก 11 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]