ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 3,000 กราฟ 3 เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 3,000 กราฟ
คุณนที สมัยส่ง FUE 3,000 กราฟ

แนวผมด้านหน้า

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม. 1,600 กราฟ

ปลูกแทรก

ด้านหน้าจนถึงบริเวณขวัญ ความหนาแน่น 15 กราฟ/ตร.ซม. 1,400 กราฟ

ก่อนและหลังปลูก 3 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]