ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,600 กราฟ 4 เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,600 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 4 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]