ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,411 กราฟ 1 ปี

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,411 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 12 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]