ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 1,600 กราฟ 10 เดือน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 1,600 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 10 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]