ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 1,800 กราฟ 12เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 1,800 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 7, 10 ,12 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]