ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,500 กราฟ 6เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,500 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 6 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]