ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,600 กราฟ 6,9เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,600 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

คุณ สหรัฐ ตระกูลเลิศลักษณ์

เซลล์จำหน่ายรถ, ดีไซเนอร์ และเจ้าของธุรกิจส่วนตัว

ก่อนและหลังปลูก 6,9 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]