ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,000 กราฟ 4,7,12เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,000 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

คุณพุทธิพงษ์ เวชพันธ์

ก่อนและหลังปลูก 4, 7, 12 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]