ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,400 กราฟ 3ปี

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,000 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

Miss Elaine Lye ( El Lye )

ผู้ชายข้ามเพศจากประเทศมาเลเซีย

เทรนเนอร์ , นักเพาะกาย และเจ้าของยิม

Trans man from Malaysia, Woman who aspired for a Man’s body : Body builder

Fitness trainer, Body builder and Gym owner

https://www.facebook.com/el.lye.771

https://www.instagram.com/el_lye_ipoh/

ก่อนและหลังปลูก 3 ปี

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]