ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด โดย หุ่นยนต์ ARTAS 2,700 กราฟ 6เดือน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด โดย หุ่นยนต์ ARTAS 2,700 กราฟ 

ก่อนและหลังปลูก 6 เดือน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]