ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด โดย หุ่นยนต์ ARTAS 2,700 กราฟ 6เดือน

ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด โดย หุ่นยนต์ ARTAS 2,700 กราฟ 

ก่อนและหลังปลูก 6 เดือน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]