ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด โดย หุ่นยนต์ ARTAS 2,300 กราฟ 1 ปี

ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด โดย หุ่นยนต์ ARTAS 2,300 กราฟ 
ก่อนและหลังปลูก 1 ปี

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]