ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด โดย หุ่นยนต์ ARTAS 2,300 กราฟ 1 ปี

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด โดย หุ่นยนต์ ARTAS 2,300 กราฟ 
ก่อนและหลังปลูก 1 ปี

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]