ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด ARTAS 1000 GRAFTS

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ARTAS 1000 grafts
ก่อนปลูกและหลังปลูก 6 เดือน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]