ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด ARTAS 1000 GRAFTS

ARTAS 1000 grafts
ก่อนปลูกและหลังปลูก 6 เดือน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]