ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด BY ARTAS 2,000 GRAFTS

ARTAS 2000 grafts
ก่อนและหลังปลูกผม 6 เดือน  แบบไม่ผ่าตัด

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]