ผมร่วงพันธุกรรมในผู้ชาย

Androgenetic alopecia (AGA) หรือที่รู้จักว่าเป็นผมร่วงในรูปแบบของผู้ชาย คืออาการที่ผู้ชายต้องประสบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง ในสหรัฐอเมริกามีผู้ชายประมาณ 35 ถึง 40 ล้านคนที่มีอาการของ AGA ในบางคน AGA เป็นมากถึงขั้นผมล้านเกือบทั้งศีรษะ ความรุนแรงของผมร่วงมีตั้งแต่ขั้นสูงสุดดังกล่าวจนถึงอาการร่วงที่แทบสังเกตไม่เห็นบริเวณหน้าผากเหนือคิ้ว บริเวณนี้มักเป็นจุด แรกเริ่มของ AGA ในผู้ชาย ผู้ชายบางคนอาการร่วงมีอยู่เพียงในบริเวณนี้และไม่ลุกลามไปที่อื่น ในขณะที่บางคนมีผมร่วงต่อเนื่อง ไปถึงบริเวณอื่นๆ ของหนังศีรษะ ผู้ชายบางคนมีอาการลุกลามเร็ว บางคนก็ช้ากว่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผมร่วงมักจะสามารถ ทำนายได้ถึงลักษณะของขั้นสุดท้ายของอาการผมร่วง โดยดูจากอัตราการเกิดและ พัฒนาการของผมร่วง

AGA ในผู้ชายเกิดได้ในรูปแบบต่างๆ ดังที่แสดงไว้ใน สเกลนอร์วูด-แฮมิลตัน (Norwood-Hamilton Scale)

สเกลนอร์วูด-แฮมิลตันนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สภาพผมร่วงและวางแผนการรักษา

อ้างอิง https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4812885/

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]