ศัลยกรรมปลูกจอน

ข้างละ 800 กราฟ
ก่อนปลูกและหลังปลูก 6 เดือน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]