หุ่นยนต์ปลูกผมตัวแรกในเมืองไทย ARTAS SYSTEM พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

พบกับ TECHNOLOGY หุ่นยนตร์ปลูกผมที่แท้จริงตัวแรกในเมืองไทย ได้แล้ววันนี้ กับสถานที่ใหม่ของ MILLION HAIRTRANSPLANT CENTER AND ROBOTICS HAIRTRANSPLANT CENTER

WHY ARTAS
ARTAS ถูกสร้างและพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ด้านหุ่นยนตร์รวมกับศัลยแพทย์ปลูกผมที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับโลกหลายท่าน ข้อมูลด้านเส้นผม รากผม ทิศทาง มุมและองศาของรากผม ได้รับการรวบรวมและวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทั่วโลก เพื่อบรรจุไว้ในมันสมองของหุ่นยนตร์ตัวนี้ หุ่นยนตร์ARTAS จึงเปรียบเสมือนศัลยแพทย์ปลูกผมที่มีความชำนาญมากที่สุดที่สามารถเจาะเก็บรากผมได้อย่างแม่นยำ ลดการตัดทำลายรากผมโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งมักเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มนุษย์เป็นผู้กระทำการเจาะเอง
ARTAS ทำงานได้เหมือนศัลยแพทย์คนหนึ่งที่มีความระมัดระวังในความปลอดภัย ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้คิดค้นประดิษฐ์ ARTAS ได้ถูกบรรจุไว้ในหุ่นยนตร์ตัวนี้ ทำให้ ARTAS มีระบบความปลอดภัยที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การเจาะรากผมด้วย ARTAS จะมีความปลอดภัยสูงสุด
ARTAS สามารถเจาะเก็บรากผมได้โดยไม่มีความอ่อนล้า ซึ่งทำให้ข้อจำกัดในการทำ FUE คือจำนวนกราฟ ระยะเวลาในการทำที่ใช้เวลานานหมดไป

ขั้นตอนการปลูกผมโดยใช้ ARTAS เป็นอย่างไร

  • คนไข้จะได้รับการประเมินจำนวนกราฟที่ต้องการปลูก
  • เมื่อในระหว่างเจาะเก็บของ ARTAS คนไข้จะได้รับการฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณที่จะเจาะเก็บรากผม
  • อุปกรณ์ตรึงหนังศีรษะ จะถูกยึดติดกับหนังศีรษะคนไข้ หลังจากคนไข้เข้านั่งในเก้าอี้ ARTAS ที่มีการออกแบบมาเพื่อให้คนไข้ไม่รู้สึกเมื่อยล้าในระหว่างขั้นตอนนี้
  • ARTAS จะถูกจัดตำแหน่งและขั้นตอนนี้จะมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำหุ่นยนตร์ ARTAS ควบคุมหุ่นยนตร์
  • ที่แขนทำงานของหุ่นยนตร์จะมีกล้องตรวจจับตำแหน่งของรากผม ทิศทางและองศาของรากผม เพื่อปรับแขนให้มีการเคลื่อนไหวการทำงานได้อย่างแม่นยำ การทำงานขั้นตอนจะเป็นการทำงานด้วยสมองกลของหุ่นยนตร์ซึ่งจะสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนไข้ด้วย หากคนไข้มีการขยับศีรษะเล็กน้อย แขนทำงานของหุ่นยนตร์ก็จะปรับการเคลื่อนไหวตาม
  • หากมีการขยับตำแหน่งที่อาจเกิดอันตรายหรือหุ่นยนตร์ตรวจพบระหว่างการเจาะว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น หุ่นยนตร์ก็จะถอยแขนออกมาและหยุดการทำงาน ซึ่งแพทย์ที่ควบคุมหุ่นยนตร์ก็จะสามารถตรวจความผิดปกติก่อนและจัดตำแหน่งคนไข้ , หุ่นยนตร์ แล้วเริ่มการทำงานใหม่ได้
  • อุปกรณ์เจาะรากผมจะมีเครื่องดูดรากผมขึ้นมาอย่างนุ่มนวล เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้รากผมบาดเจ็บ จากนั้น เมื่อการเจาะเก็บรากผมในพื้นที่นี้เสร็จ เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนจนมีความชำนาญ ก็จะมาเก็บรากผมไปไว้ในสารละลายที่ใช้รักษารากผมก่อนนำไปปลูก จะเห็นว่าขึ้นตอนทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของศัลยแพทย์ปลูกผมที่มีความชำนาญร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์หุ่นยนตร์จึงทำให้มีความปลอดภัยและสามารถเจาะเก็บรากผมได้อย่างแม่นยำ โดยอัตราความเสียหายของรากต่ำ ( 2.5-8.7% ) เมื่อเทียบกับการทำ FUE ด้วยเครื่องมืออื่น ซึ่งต้องขึ้นกับความชำนาญของศัลยแพทย์ผู้ใช้เครื่อง อีกทั้งการเจาะเก็บรากผมจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็วโดยคุณภาพของกราฟที่คงที่ตลอด”

จะเห็นว่าขึ้นตอนทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของ ศัลยแพทย์ปลูกผมที่มีความชำนาญร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์หุ่นยนตร์ จึงทำให้มีความปลอดภัยและสามารถเจาะเก็บรากผมได้อย่างแม่นยำ โดยอัตราความเสียหายของรากต่ำ ( 2.5-8.7% ) เมื่อเทียบกับการทำ FUE ด้วยเครื่องมืออื่น ซึ่งต้องขึ้นกับความชำนาญของศัลยแพทย์ผู้ใช้เครื่อง อีกทั้งการเจาะเก็บรากผมจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็วโดยคุณภาพของกราฟที่คงที่ ตลอด
ARTAS หุ่นยนต์ปลูกผม ราคา 120 บาท/กราฟ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]