ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,000 กราฟ 6,9เดือน

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,600 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

คุณ ภูรีภัทร พูนเพิ่ม

(ธนาศิวณัฐ พงสินณัชอาชัญ)

นักแข่งรถ / เซลล์จำหน่ายรถ

ก่อนและหลังปลูก 6,9 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]