2,000 กราฟ 10 เดือน

ปลูกผมด้วยเทคนิคผ่าตัด FUT จำนวน 2,000 กราฟ

ความหนาแน่น 20 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 10 เดือน

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล)

ก่อนปลูก 2,000 grafts
ก่อนและหลังปลูก 10 เดือน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]