MILLION HAIR TRANSPLANT

พิสูจน์ผลลัพธ์เส้นผมกลับคืนมาอย่างเป็นธรรมชาติที่คุณสัมผัสได้จริง

ศัลยกรรมปลูกผมแบบ ARTAS

MILLION HAIR TRANSPLANT
ARTAS  คือ ชื่อของหุ่นยนต์ปลูกผม ซึ่งปัจจุบันมีเพียง ARTAS เท่านั้นที่จัดเป็นหุ่นยนต์ปลูกผม 

ARTAS สามารถทำหน้าที่เจาะเก็บรากผมได้ด้วยตัวเอง โดยหุ่นยนต์จะสามารถตรวจจับตำแหน่งรากผม รวมถึงทิศทางและองศาของรากผม จากนั้นจะทำการเจาะเก็บรากผมได้ด้วยตัวเอง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมปลูกผมเป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์อีกที
ARTAS เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเจาะเก็บรากผม , เจาะรูสำหรับปลูก และกำลังถูกพัฒนาให้สามารถปลูกผมได้ด้วยตัวเองเพียงตัวเดียวในโลก