ดูแลต้นกล้าหลังปลูกผม มีตังอย่างเดียวไม่ได้ วินัยต้องมา

การปลูกผมนั้น ถือเป็นศัลยกรรมอย่างหนึ่ง จึงมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เพราะต้องใช้อุปกรณ์และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์แต่เนื่องจากการปลูกผมไม่เหมือนการทำ

ศัลยกรรมในรูปแบบอื่นการปลูกผมคือการเลี้ยงเซลล์ที่นำออกมาแล้วนำไปปลูกในที่ใหม่

กระบวนการในการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะหลังการปลูกผม เซลล์ร่างกายของตัวเราและเซลล์ของรากผมเป็นเซลล์มีชีวิตที่ไปอยู่ในที่ใหม่ ถ้าร่างกายเรารับได้ไม่ดี

หรือมีกลไกที่ผิดปกติไปทำให้รากผมที่เราปลูกไปได้รับความเสียหายได้ดังนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าอะไรก็ตาม รวมถึงความระมัดระวังในการสูบบุหรี่ การรับประทานยา

การรักษาสุขภาพตัวเอง วินัยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลเส้นผมให้ดกดำเหมือนใหม่นั้นเอง

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]