02-065-8830 ,099-445-1424

การออกกำลังกายมีผลดีต่อเส้นผมอย่างไร

การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง รากผมของเราก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อร่างกายแข็งแรงตัวรากผมเองก็แข็งแรงตามไปด้วย

หากระบบหมุนเวียนของโลหิตปกติดีก็ทำให้ตัวรากผมได้รับสารอาหารที่เพียงพอ

หรือแม้กระทั่งการออกกำลังกาย ก็ทำให้ฮอร์โมนมีความสมดุลมากขึ้นทำให้ตัวผลที่เกิดเนื่องจากฮอร์โมนที่เป็นผลมากจากความเครียดลดน้อยลง

และทำให้รากผมไม่ได้รับอิทธิพลของฮอร์โมนที่อาจจะเป็นอันตรายต่อรากผมด้วยเช่นกัน

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]