รู้ตัวได้ไงว่าควรไปปลูกผม

การปลูกผมนั้น ถือว่าศัลยกรรมเสริมความงามอย่างหนึ่ง ทำเพื่อเสริมบุคลิกภาพ เสริมความมั่นใจให้กลับมาอีกครั้ง หากคนไข้เชื่อและมั่นใจว่า การมีภาวะผมบาง หัวล้าน ไม่ได้เป็นปัญหา

ต่อการดำรงชีวิตก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำศัลยกรรมปลูกผม คนไข้บางคนไม่จำเป็นต้องปลูกผม อาจใช้วิธีการรักษาด้วยยา

 

ถ้าหากรู้สึกว่า ภาวะผมบาง ผมหลุดร่วงนี้ เป็นปัญหาในเรื่องของความมั่นใจ และอยากเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้น ก็ไม่เสียหายกับการตัดสินใจที่จะปลูกผมแต่ถ้าหากคนไข้กังวล และแพทย์

วินิจฉัยแล้วว่าไม่มีความจำเป็น แพทย์ก็จะแนะนำคนไข้ สามารถใช้วิธีทายาหรือกินยาชะลออาการไปก่อนได้

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]