ศัลยกรรมปลูกผมคืออะไร

วิธีการรักษาอาการผมร่วงนั้น มีหลายวิธีและหลายขั้นตอน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้แต่ละท่าน บางท่านอาจจะใช้การรับประทานยา หรือใช้เซรั่มบำรุงต่างๆ

แต่การทำศัลยกรรมปลูกผมเป็นวิธีที่แก้ปัญหาสำหรับพื้นที่ที่ยาไม่ได้ผลก่อนที่เราจะตัดสินใจทำศัลยกรรมปลูกผมนั้น เราต้องทำความเข้าใจถึงวิธีการและความหมายของการปลูกผมก่อน

การทำศัลยกรรมปลูกผม คือการย้ายรากผมจากบริเวณหนึ่งไปปลูกถ่ายอีกที่หนึ่ง โดยที่ไม่ได้เป็นการเพิ่มจำนวนเส้นผมขึ้นมาอย่างเช่นเดิมแล้วสมมุติมีผมอยู่หนึ่งแสนเส้น การปลูกถ่าย

ก็ยังมีผมจำนวนเท่าเดิม เพียงแค่ย้ายจากที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่งนั่นเอง

 

เทคนิคในการปลูกผมปัจจุบันแยกเป็น 2วิธี คือ

1.การตัดเอาชิ้นเนื้อออกมา (Strip Harvest Technique) หรือ FUT คือการตัดเอาชิ้นเนื้อด้านหลังศีรษะ แล้วนำชิ้นเนื้อไปแยกออกมาเป็นรากผมและจึงนำมาปลูก

2.การใช้เครื่องมือซึ่งเจาะนำรากผมออกมาเรียกว่า FUE คือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กที่มีปลายคล้ายปากกาเจาะเอาเฉพาะตัวรากผมออกมาและนำไปปลูก

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]