หุ่นยนต์ตัวนี้มีความสามารถอย่างไร

หุ่นยนต์ Artas เรียกอีกชื่อหนึ่ง เรียกว่า Robotics FUE Machine คือตัวที่ทำหน้าที่ปลูกผม หรือเจาะเก็บรากผมด้วยวิธี FUE ข้อดีของหุ่นยนต์คือ

1.ความแม่นยำ

2.ความเที่ยงตรง คือสามารถคงคุณภาพของงานไว้ได้ โดยที่ไม่มีปัจจัยเรื่องของความเหนื่อยล้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในมนุษย์เองอาจจะมีได้

3.ไม่ต้องใช้ความชำนาญของมนุษย์ในการทำ เพราะหุ่นยนต์สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้

 

ข้อเสียคือ ตัวหุ่นยนต์เองยังไม่ถือว่าเป็น AI (Artificial Intelligence) ยังไม่ถือว่าเป็นตัวที่สามารถพัฒนากระบวนการคิดของตัวเองได้ ดังนั้นในการใช้งานทุกครั้ง ต้องคอยอาศัยการ

อัพเกรดของตัวหุ่นยนต์เรื่อย ๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสิ่งอื่น ๆโดยที่คลินิกเองจะใช้หุ่นยนต์ควบคู่กันไป อาจจะไม่ได้ใช้หุ่นยนต์เจาะกราฟร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุผลที่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่

ที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นจึงต้องใช้มนุษย์ร่วมด้วย แต่ในอนาคตเมื่อมีการปรับปรุงแล้วทางแพทย์ เชื่อว่าหุ่นยนต์จะสามารถเจาะได้ทุกพื้นที่ คนที่ทำหน้าที่ควบคุมหุ่นยนต์ยังคงต้อง

เป็นแพทย์ที่มีความชำนาญมีความรู้ในเรื่องของการทำศัลยกรรมปลูกผม และมีความชำนาญเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และคอยควบคุมตัวหุ่นยนต์ในการทำศัลยกรรมปลูกผมได้ดี

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]