การทำ PRP

PRP ย่อมาจาก Platelet – Rich Plasma เป็นกระบวนการที่เราเก็บเลือดออกมาจากตัวของคนไข้ เสร็จแล้วนำมาปั่นแยกส่วนที่เป็น Plasma ซึ่งมีจำนวนเกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้นสูง

กว่าปกติอย่างน้อยสามถึงสี่เท่าแล้วนำ Plasma ในส่วนนี้มาฉีดลงไปในบริเวณที่เราต้องการจะแก้ปัญหา

 

ตัวเกล็ดเลือดเองมีคุณสมบัติพิเศษ ทำหน้าที่เหมือนกับช่างในระบบหมุนเวียนโลหิต เวลาที่มีท่อแตกหรือว่ามีการบาดเจ็บ สิ่งนี้ก็จะวิ่งเข้าไปซ่อมในส่วนนั้น หน้าที่ของตัวเกล็ดเลือด

นอกจากทำหน้าที่เสมือนผนังป้องกันไม่ให้เลือดออกแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นตัวสื่อสารให้ร่างกายได้รับรู้ว่าตรงส่วนนี้ต้องการอะไรเพื่อไปทำการซ่อมแซม ดังนั้นเวลาที่เราฉีดตัว PRP เข้าไปในบริเวณที่มีปัญหา จะทำให้บริเวณนั้นมีกระบวนการในการซ่อมแซมตัวเอง เรานำเกล็ดเลือดมาใช้ในหลาย ๆ เรื่องรวมถึงนำมาใช้ในการรักษาเรื่องของผมร่วงด้วย

 

 

เมื่อเราฉีด PRP เข้าไปสิ่งที่เจอก็คือ

1.กระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ในบริเวณนั้นเพิ่มขึ้น

2.กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ของรากผม

3.ป้องกันการฝ่อตัวของเซลล์รากผมในบริเวณนั้น

เราจึงนำตัว PRP มาใช้ในการรักษา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เมื่อฉีดไปแล้วจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ที่เข้า

รับการรักษาด้วย แต่โดยหลักการทฤษฎีแล้วหลาย ๆ ที่ทำมา พบว่าได้ผลดีในระดับหนึ่งในการรักษาอาการผมร่วง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MillionHairTransplantCenter โทร. 099-445-1424

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]