ไมน็อกซิดิล (Minoxidil) คืออะไร และมีประโยชน์ต่อเส้นผมอย่างไร

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

เนื่องจากว่าทุกอย่างในแง่ของการวิจัยเพื่อการรักษาอาการผมร่วงนั้น เป็นการหาวิธีการต่าง ๆ หรือสารสกัด ที่สามารถยับยั้ง DHT ได้สารอีกตัวหนึ่งที่นักวิจัยพบจากธรรมชาติ และพยายามนำมาใช้ เรียกว่ากลุ่มของ Phytoestrogen

bags with cereal grains: red lentils, peas, chick peas, wheat and green mung on wooden table
bags with cereal grains: red lentils, peas, chick peas, wheat and green mung on wooden table

โดยสารจำพวกนี้ เราจะพบได้จากถั่วเช่นถั่วเหลือง ถั่วลันเตา หรืออีกกลุ่มที่มาจากดอกเรดคอรัล (Red Coral) แต่กลุ่มพวกนี้เป็นองค์ประกอบของสารชนิดหนึ่ง ซึ่งเข้ามารวมกัน แล้วนำมาผสมอยู่ในสารละลายตัวหนึ่ง ที่เรียกว่า “Minoxidil” ซึ่งตัวนี้สามารถยับยั้ง DHT และกระตุ้นให้รากผมเจริญงอกงามได้ดีขึ้น นี่คือผลลัพธ์ของ Minoxidil และมีการส่งผลลัพธ์ที่น้อยกว่ากลุ่มของ Finasteride จึงมีความปลอดภัยสูงกว่า

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]