ทำความเข้าใจกับ “วงจรชีวิตของเส้นผม” ร่วงแล้ว ก็ เติบโตใหม่ได้

เส้นผมของเรามีวงจรชีวิตอยู่ 4 ระยะ แต่จะมีระยะหนึ่งของเส้นผมที่จะมีช่วงเวลาที่สั้นมาก จึงไม่ถูกนำมาพูดถึง เพราะฉะนั้นวงจรชีวิตหลักของเส้นผม ได้แก่ ระยะเจริญเติบโต ระยะพัก และระยะหลุดร่วง

ซึ่งนั้นหมายความว่า เส้นผมที่เราเห็นบนหนังศีรษะ ไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะยาวไปเรื่อย ๆ แต่จะยาวและมีอายุอยู่บนหนังศีรษะเราเพียงระยะหนึ่ง ระยะเจริญ จะเป็นระยะที่เส้นผมอยู่บนหนังศีรษะของเรานานที่สุด คือประมาณ 2-6 ปี หรือในบางคนอาจจะนานถึง 8 ปี แล้วจะหลุดร่วงไป หลังจากนั้นในกอรากผม ก็จะมีผมเส้นใหม่เติบโตขึ้นมาทดแทน เพื่อให้ผมของเรายังดูหนาอยู่เสมอ ซึ่งจะไม่ใช่เป็นการหนาหรือบางเกินไป และสัดส่วนของเส้นผมที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตกับระยะพักนั้น ก็จะมีสัดส่วนพอเหมาะที่จะไม่ทำให้เราอยู่ในภาวะผมบาง หรือภาวะศีรษะล้านในบางคนได้

รากผม รากขน คิ้ว หนวด หรือขนตาของคนเราก็มีอายุไม่เท่ากัน รากผมของเราจะมีอายุระยะเจริญเติบโตยาวนานที่สุดในร่างกาย นอกจากนั้นในกลุ่มของเครา คิ้ว หรือขนตา ก็จะมีระยะเจริญเติบโตที่สั้นลง 3-6 เดือน ดังนั้นจึงเห็นว่า หนวดเครา ขนคิ้ว หรือขนตาของเราจึงไม่ยาวเหมือนกับเส้นผมนั้นเอง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]