ศีรษะล้าน สามารถกลับมามีเส้นผมได้หรือไม่

ในกรณีที่ศีรษะล้านจนกระทั่งไม่มีเส้นผมอยู่เลย โอกาสที่จะกลับมามีผมเป็นปกตินั้นค่อนข้างยาก ด้วยเหตุผลที่ว่า

รากผมที่เคยสร้างเส้นผมเอง ถูกปล่อยให้รับอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายมากจนเกินไป จนกระทั่งวันหนึ่งรากผมอาจจะฝ่อหรือหลับสนิทไป และยังไม่พบวิธีการที่จะไปกระตุ้นอย่างจริงจัง

หากเป็นเช่นนั้นเซลล์ภายในที่ฝ่อไปแล้ว ก็ยังไม่มีวิธีไหนที่จะกระตุ้นให้มันกลับมาใหม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเราพบว่าคนที่มีภาวะหัวล้าน ผมบาง แต่ยังคงมีรูรากผมอยู่ เช่น เวลาที่คุณหมอตรวจพบเป็นเส้นผมเส้นเล็ก ๆ การรักษาด้วยการทานยาหรือทายา ก็อาจจะทำให้เส้นผมเหล่านี้กลับคืนมาได้ ด้วยหวังว่ายังคงมีวรจรการเจริญเติบโตของเส้นผมปกติได้

สำหรับผู้ที่ศีรษะล้าน มัน ใส ในลักษณะที่ไม่มีเส้นผมอยู่เลย หากรักษาโดยการทายาหรือทานยา การที่จะกลับมามีเส้นผมปกตินั้นเป็นไปไม่ได้ หรือหากเป็นไปได้ก็ค่อนข้างยากมาก ยกเว้นเสียว่ายังคงมีเส้นผมอ่อน ๆ อยู่บ้าง ไม่ถึงกับเรียบไปเลย ก็อาจจะขึ้นมาได้บ้าง

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]