จำนวนหุ่นยนต์ ARTAS ในประเทศไทย และทั่วโลก

ในประเทศไทยมีหุ่นยนต์ ARTAS อยู่ทั้งหมด 4 ตัวเท่านั้น ส่วนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีเยอะที่สุด คือประเทศเกาหลี และลำดับต่อมาคือ ประเทศไต้หวัน แต่ประเทศแรกในเอเชียที่นำหุ่นยนต์ ARTAS เข้ามา คือประเทศไต้หวัน

ในทั่วโลกมีหุ่นยนต์ ARTAS อยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่เยอะถึงจำนวนเป็นพันตัว ยังคงเป็นหลักร้อยอยู่ เนื่องจากตัวหุ่นยนต์มีราคาสูง และมีค่าใช้จ่ายในการทำแต่ละครั้งค่อนข้างสูงมากเช่นกัน จึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายในการที่คลีนิคต่าง ๆ จะมีอยู่เป็นจำนวนมาก

ในประเทศไทยมีหุ่นยนต์ ARTAS อยู่ 4 ที่คือ
1.MHC CLINIC เป็นที่แรก
2.โรงพยาบาลศิริราช
3.โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
4.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยงานรัฐ 2 ที่ และหน่วยงานเอกชนอีก 2 ที่ โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และลำดับต่อมาคือ MHC CLINIC

การปลูกผมจะสำเร็จหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือที่ดี แต่ต้องอาศัยความรู้และความชำนาญของทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา ตัวหุ่นยนต์ ARTAS อาจจะช่วยในการเจาะ แต่ในส่วนของขั้นตอนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการนำเอากราฟออกมา การแช่กราฟ หรือขั้นตอนในการปลูกผม ในปัจจุบันหุ่นยนต์ ARTAS ยังไม่สามารถปลูกผมด้วยตัวเองได้ ยังคงต้องอาศัยมนุษย์ในการควบคุมอยู่ ดังนั้นทีมแพทย์ที่ทำการปลูกผมนั้นต้องเป็นทีมที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการปลูกผมเป็นอย่างมาก หากทำการเจาะกราฟออกมา แล้วมีการเก็บเข้าไปยังจุดเดิม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]